Aangepast oogmeet-protocol

Per 12 mei 2020 werken wij volgens het sectorplan optiek, opgesteld in nauw overleg met het ministerie en onze branchevereniging NUVO.

Oogmetingen én lenscontroles zijn mogelijk

Volgens deze richtlijnen zijn zowel oogmetingen als lenscontroles (en het aanmeten van nieuwe lenzen) mogelijk binnen strikte kaders.

Maximale hygiëne

Allereerst is hygiëne belangrijk dus wij hebben gezorgd voor desinfecterende gel en alcoholdoekjes, handschoenen en een face-shield zoals ook gebruikt wordt in de ziekenhuizen. Wij hebben alle overbodige spullen uit de meetruimte gehaald, zodat er enkel hetgeen staat wat nodig is om de juiste sterkte te bepalen.

Aangepaste oogmeetruimte

Verder hebben we onze oogmeetruimte, die breed genoeg, is voorzien van een transparante scheiding zodat de 1.5 meter regeling gedurende de oogmeting gewaarborgd blijft.

Links de ruimte voor de klant en rechts de plek van waaruit wordt gewerkt.

Natuurlijk zal er sprake zijn van enige interactie; wij zullen het apparaat waarmee we de sterkte bepalen voor het gezicht van de klant moeten zetten. Dit doen we dan ook beschermd door een mondkapje en/of face-shield op. Hetzelfde gebeurd bij het afnemen van de leestest voor nabij.

De afstand van stoel tot kruk meet 1,5 meter

Deze manier van meten vraagt iets meer concentratie en tijd dan doorgaans nodig is. Daarom reserveren we 60 minuten per meting en laten we niemand toe in de meetruimte behalve degene die gemeten wordt.

Wat doen we vóór de meting

De anamnese (het uitvragen van de klachten, de omstandigheden waarin iemand zijn bril gebruikt, voorgeschiedenis e.d.) zullen we zoveel mogelijk buiten de meetruimte afnemen. De winkel biedt nog meer ‘lucht’ voor het doornemen van dit soort vragen.

Vóórdat de meting start vragen we om de handen buiten de meetruimte te desinfecteren. Uiteraard doen we dit zelf ook. We nemen de oogmeet-apparatuur en de stoelleuning af met alcoholdoekjes. De face-shield / mondkapjes zetten we op wanneer handelingen binnen de anderhalve meter nodig zijn.

We doen geen onderzoek bij personen die ziekteverschijnselen vertonen zoals niezen, hoesten of bij personen die koorts hebben. We raken het oog niet onnodig aan, enkel in gevallen waarin dit noodzakelijk is. Bij acute ‘niet pluis’ oogproblemen verwijzen we door naar een optometrist of de plaatselijke SEH.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op LinkedIn